Virkistys- ja harrastustoiminta

Ay-toimihenkilöt järjestää erilaisia retkiä, risteilyjä ja kulttuurimatkoja ja osallistuu niiden rahoitukseen. Jäseniltä peritään erikseen määriteltävä omavastuuosuus. Kaikki tiedossa olevat retket ja matkat löytyvät kohdasta Tapahtumat.

Ay-toimihenkilöiden hallitus tukee erillispäätöksin jäsenten osallistumista Urheiluopisto Kisakeskuksen Pohjantähti-leirille. Tuen saamiseksi jäsenen pitää toimittaa hakemus ja kulutositteet hallitukselle.

Yhdistys tukee myös jäsentensä yhteisharrastuksia, esim. kuorotoimintaa ja ryhmäliikuntaa, mikäli harrasteryhmään kuuluu jäseniä useammalta työpaikalta. Vapaa-ajan virkistystilaisuuksilla lisätään yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden tutustua työtovereihin eri ammattiliitoista, mistä on apua kunkin omassa työssä ja mikä lisää ymmärrystä ay-liikkeen kokonaisuudesta.

Hakaniemen Idealfit-kuntokeskuksen jäsenedut ovat tauolla koronapandemian vuoksi.