Virkistys- ja harrastustoiminta

Ay-toimihenkilöt järjestää erilaisia retkiä, risteilyjä ja kulttuurimatkoja ja osallistuu niiden rahoitukseen. Jäseniltä peritään erikseen määriteltävä omavastuuosuus. Kaikki tiedossa olevat retket ja matkat löytyvät kohdasta Tapahtumat.

Ay-toimihenkilöiden hallitus tukee erillispäätöksin jäsenten osallistumista Urheiluopisto Kisakeskuksen Pohjantähti-leirille. Tuen saamiseksi jäsenen pitää toimittaa hakemus ja kulutositteet hallitukselle.

Yhdistys tukee myös jäsentensä yhteisharrastuksia, esim. kuorotoimintaa ja ryhmäliikuntaa, mikäli harrasteryhmään kuuluu jäseniä useammalta työpaikalta. Vapaa-ajan virkistystilaisuuksilla lisätään yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden tutustua työtovereihin eri ammattiliitoista, mistä on apua kunkin omassa työssä ja mikä lisää ymmärrystä ay-liikkeen kokonaisuudesta.

Hakaniemen Idealfit-kuntokeskuksen jäsenedut

Jumppavuoro on 16.1.2024 alkaen tiistaisin klo 16.00-17.00. Kustannus Ay-toimihenkilöiden jäsenille on 5 euroa kerta, tai mikäli jäsen haluaa jumpan lisäksi kuntosalikortin, kustannus on kuukaudessa 19 euroa. Toiminnan voi maksaa virike-edulla.
 
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Kyselyt asiaan liittyen: Matti Jaatinen, toimisto@ay-toimihenkilot.fi