Hallitus

Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen, joka pyörittää sääntömääräistä toimintaa ja toteuttaa valtuuston päätöksiä. Kokouksiin kutsutaan hallitus varajäsenineen sekä valtuuston puheenjohtajisto.

Puheenjohtaja
Jouni Leppänen, Sähköliitto

Hallitus 2018–2020

Varsinaiset jäsenet

 1. Lehto Anu-Tuija, SAK
 2. Kanter Nina, SAK
 3. Ugur Hannele , SAK
 4. Kursukangas Pia, Teollisuusliitto
 5. Suhonen Mirja, Teollisuusliitto
 6. Salonen Jouni, Teollisuusliitto
 7. Turpeinen Merja, Teollisuuden tk
 8. Salminen Kirsi, SASK
 9. Virtanen Heidi, Teollisuuden tk
 10. Ihalainen Terho, Teollisuusliitto
 11. Kinnunen Heli, Rakennus tk
 12. Rosenqvist Salla, Rakennusliitto
 13. Karuaho Marja, SEL
 14. Lehtola Ari, AKT
 15. Järvensivu Kaisa, Sähköliitto
 16. Juhonen Eero, Teollisuusliitto
 17. Pietikäinen Päivi, Paperiliitto

Varajäsenet

 1. Vento Pauli, SAK
 2. Mäki-Paavola Marjo, SAK
 3. Tuomela Tatu, SAK
 4. Kostamo Mari, Teollisuusliitto
 5. Koskinen Riitta, Teollisuusliitto
 6. Riima Raimo, Teollisuusliitto
 7. Järvelä Sonja, Teollisuuden tk
 8. Koivula Valentiina, PAU tk
 9. Sopanen Mimma, Teollisuuden tk
 10. Tammio Virpi, Teollisuuden tk
 11. Hannikainen Anna-Mari, Rakennus tk
 12. Stranden-Staskiewicz Taija, Rakennusliitto
 13. Hurtta Milla, SEL tk
 14. Mäkinen Heidi, PAU tk
 15. Lujanen Juha, Sähköliitto
 16. Seila Heikki, Teollisuusliitto
 17. Björk Kaisu, Paperi tk

Valtuuston puheenjohtajisto 

Puheenjohtaja
Heidi Rannikko, Murikka-opisto 

1. varapuheenjohtaja
Minna Almgren, Rakennusliitto 

2. varapuheenjohtaja
Sanni Halla-aho, SAK