Puhelinneuvonta yksityiselämän asioissa

Asianajotoimisto Blackbird Oy tarjoaa Ay-toimihenkilöt ry:n jäsenille puhelinneuvontaa yksityiselämään kuuluvissa asioissa. Puhelinneuvonta kattaa jäsenten yksityiselämään kuuluvat asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Palvelut sisältävät neuvonnan siten, että jäsen voi esittää ja lakimies selvittää asian puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin. Palvelu ei kata asiakirjojen laatimista, asiakirjoihin perehtymistä tai niiden oikeellisuuden tai laajuuden tarkastamista.

Puhelinneuvonta ei kata neuvoja sellaisissa asioissa, joita hoitaa muu asiamies tai joita jäsen itse ajaa oikeudessa tai viranomaisessa. Neuvonta ei myöskään kata työ- ja virkasuhde-, elinkeino-, työttömyysturva-, vakuutus-, eläke- ja muita sosiaaliturva-asioita.

Puhelinneuvontaa annetaan numerossa 050 359 9823 arkisin klo 9–16. Jäsen voi myös lähettää sähköpostitse asianajotoimiston osoitteeseen info@blackbirdlaw.fi soittopyynnön, johon voidaan mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa vastata myös varsinaisen puhelinneuvonta-ajan ulkopuolella.

Jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa yhteyttä ottaessaan.

Jos asiaa ei laajuutensa tai muun syyn vuoksi voida selvittää neuvontapuhelun aikana, jäsenellä on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.