Viestintä

Ay-toimihenkilöiden nettipalvelun jäsensivuilta löytyy tietoa mm. yhdistyksen hallituksen ja valtuuston päätöksistä. Tiedotusluontoinen jäsenkirje lähetetään kaikille jäsenille vähintään kerran valtuustokaudella. Ajankohtaisemmista asioista lähetetään sähköpostitiedotteita valtuuston ja hallituksen jäsenille, luottamushenkilöille ja järjestöjen yhdyshenkilöille. Luottamushenkilöt ja yhdyshenkilöt puolestaan tiedottavat Ay-toimihenkilöiden toiminnasta liittojen ja järjestöjen henkilökunnalle.