Tukitoiminta

Ay-toimihenkilöt ry tukee Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kannatusjäsenenä kansainvälistä solidaarisuustoimintaa. Se tukee myös kotimaista varhaiskasvatustyötä avustamalla nuorisojärjestöjen toimintaa.

Yhdistys on päättänyt, ettei se tue jäsentensä puoluepoliittista toimintaa. Muita tukimuotoja ja avustuksia harkitaan tapaus kerrallaan.