Luottamushenkilöt

Luottamusmiehet toimivat Ay-toimihenkilöiden jäsenasiamiehinä ja tiedottavat yhdistyksen asioista. He myös kokoavat oman organisaationsa työehtosopimusta koskevat esitykset ja järjestävät henkilöstöryhmien kokoukset valtuuston vaalien ehdokasasettelua ja yhdistyksen henkilövalintoja varten. Luottamusmiehet myös neuvovat jäseniä työehtoja koskevissa asioissa.