Ay-toimihenkilöiden valtuustovaali 2023

6.9.2023


Ay-toimihenkilöt ry:lle valitaan lokakuun lopussa valtuusto 3-vuotiskaudelle 2023–2026.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat jäsenet, jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi viimeistään kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää (19.10.) ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Äänestys tapahtuu kokonaan sähköisesti. Aikaisemmasta kahden listan käytännöstä poiketen valtuustovaalissa on tällä kertaa vain yksi lista, josta valtuutetut valitaan.

Lähtisitkö ehdokkaaksi?
Tule mukaan vaikuttamaan! Ehdokasasettelu alkaa 18.9. ja päättyy 2.10. klo 16.00. Vaalikelpoisia ovat yhdistyksen jäsenet, joilla on jäsenyys kunnossa 18.9.2023 asti. Yhteyshenkilöinä toimivat työpaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Jos haluat ehdokkaaksi valtuustovaaliin eikä työpaikallasi ole Ay-toimihenkilöiden luottamushenkilöitä, ole yhteydessä Ay-toimihenkilöiden toimistoon (matti.jaatinen@ay-toimihenkilot.fi).
Ehdokkaat saavat mahdollisuuden esitellä itsensä Ay-toimihenkilöiden vaalisivustolla ja näkyvyyttä Ay-toimihenkilöiden sosiaalisessa mediassa.

Äänestämme verkossa
Äänestys tapahtuu verkossa Ay-toimihenkilöiden vaalisivustolla. Yhteys on turvallinen ja jokainen voi äänestää vain kerran. Äänestysaika on 19.-26.10.2023 klo 16 saakka. Tarkistathan jäsensivuilta, että jäsentietosi (mm. sähköpostiosoite) ovat ajan tasalla. Kaikki valtuustovaaliin liittyvä viestintä, mm. ehdokaslistojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse. Myös äänestyslinkki tulee sähköpostiin.

Valtuusto on yhdistyksen sydän
Valtuuston varsinaisten jäsenten lukumäärä on 1/20 yhdistyksen vaalikelpoisten jäsenten lukumäärästä. Paikkamäärä seuraavalle valtuustolle 30.6. tarkistetun jäsenmäärän mukaan on 27. Valtuustoon valitaan vaalissa myös yleisvarajäsenet. Valtuustopaikat jaetaan saadun äänimäärän mukaisesti.

Vaalitoimikunta vastaa käytännöstä
Hallitus on keväällä nimennyt vaalitoimikunnan, joka vastaa vaalin suorittamisesta. Vaalituloksen selvittyä hallitus kutsuu syysvaltuuston koolle. Tervetuloa tekemään Ay-toimihenkilöistä Sinun ja työkavereidesi näköinen!