Ay-toimihenkilöt ry:n valtuusto on huolissaan yhteiskuntarauhan säilymisestä

1.12.2016

Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu tammikuun kihlauksen jälkeen yhteisesti sopimalla. Sitä kautta on rakennettu myös hyvinvointiyhteiskunta ja taattu yhteiskuntarauha. Tässä työllisyys- ja taloustilanteessa ei tätä rakennetta pidä rapauttaa.

Ay-toimihenkilöt ry on huolissaan siitä, että suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu. Samaan aikaan kun oikeisto purkaa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita, ääriliikkeet radikalisoituvat turhautumisen seurauksena. Valtuusto paheksuu hallituksen ammattiyhdistysliikettä kohtaan osoittamaa halveksuntaa. Liittymällä ammattiliittoon ja osallistumalla liiton toimintaan säilytetään parhaiten yhteiskuntarauha ja sopimusyhteiskunta.

Yhdistys ei hyväksy sitä, että heikommassa asemassa olevien, esimerkiksi työttömien tilannetta huononnetaan kilpailukykysopimuksen vastaisesti. Esimerkiksi Sipilän hallituksen esittämä aktiivimalli ei toteutuessaan lisää työpaikkoja vaan nöyryyttää työttömiä.

Henkilöstö huomioitava liittofuusiossa

Neljä teollisuusliittoa Metalliliitto, Paperiliitto, Puuliitto ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto suunnittelevat yhdistyvänsä vuoden 2018 alusta. Ay-toimihenkilöt ry edellyttää, että teollisuusliittojen yhdistymishankkeessa huomioidaan henkilöstön asema ja hyvinvointi. Työntekijöiden osaaminen ja vapaaehtoiset siirtymistoiveet eri tehtäviin ja paikkakunnille tulee huomioida ja toteuttaa niin hyvin kuin mahdollista.

Ay-toimihenkilöt ry on SAK:laisen ay-liikkeen ja työttömyyskassojen henkilökunnan oma yhdistys. Se pitää huolta ay-liikkeen henkilöstön hyvinvoinnista, eduista ja oikeuksista.