Ay-toimihenkilöt ry:n valtuuston kokous 15.5.

16.5.2012

Toimitsija Matti Jaatinen vastaanotti presidentti Tarja Halosen.
Toimitsija Matti Jaatinen vastaanotti presidentti Tarja Halosen.

Kokouksessa olivat puhujavieraina presidentti Tarja Halonen sekä Eteran Mauri Kivistö.

Kokouksen aluksi kuultiin Eteran Mauri Kivistön katsaus eläkeasioista ja eläkemaksujen tulevasta kehityksestä. Kivistö korosti erityisesti sitä, että eläkeyhtiöt tarkastavat eläkkeen kertymiseen vaikuttavat ansiotiedot vain kuusi vuotta taaksepäin, muutoin vastuu tietojen oikeellisuudesta on eläkkeensaajalla. Kivistö kehottikin kaikki tarkastamaan työeläkeotteensa, jotta kaikki tiedot olisivat oikein.

Kivistön alustuksen jälkeen puheenvuoron sai yhdistyksen kunniajäsen, presidentti Tarja Halonen. Presidentti Halonen on aikanaan kuulunut Helsingin konttoristeihin, joka on yksi nykyisen Ay-toimihenkilöt ry:n ”kantaäideistä”.

Presidentti Halonen kertoi omasta ay-urastaan ja mm. perhevapaisiin ja sairaan lapsen hoitoon liittyvistä hakkeista tuolloin.

Halonen kehotti kaikkia Ay-toimihenkilöt ry:n jäseniä olemaan yhteiskunnallisesti aktiivisia muutoinkin kuin työn puolesta. Erityistä huomiota presidentti Halonen kiinnitti äänestysinnokkuuteen. Hän totesi puheessaan, etteivät äänestäjät voi vain odottaa laakereillaan, että esimerkiksi hallituksessa olisi aina ay-myönteisiä ihmisiä. Äänestäjien on hänen mukaansa vaikutettava joka vaaleissa äänellään haluamiensa asioiden puolesta. Presidentti Halonen kehottikin pitämään huolta, että seuraavaksi kuntavaaleissa valtuustoihin tulisi valituksi ihmisiä, jotka ovat edelleen suomalaisen hyvinvointivaltion kannattajia.

- Vaikka esimerkiksi suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut ylistystä ulkomaisissa vertailuissa jopa siinä määrin, että aiemmin tasapuolisen koulutuksen mahdollisuuksiin kriittisesti suhtautuneet ovat nyt sen kannattajia, on meidän kuntavaaleissa äänellämme varmistettava, että koulutuksen taso pysyy korkeana. Harkitkaa siis tarkasti, kenelle äänenne annatte, Halonen totesi.

Yhdistyksen ajankohtaisasiat

Puheenjohtaja Sauli Järvinen totesi ajankohtaiskatsauksessaan, että työnantajapuoli on alkutakeltelun jälkeen hyväksynyt yhdistyksen täysivaltaisena neuvotteluosapuolena. Samalla kuitenkin liitoissa on jossakin määrin ihmetelty Ay-toimihenkilöt ry:n riippumattomuutta. Liitoista on kuulunut ääniä, joiden mukaan yhdistyksen tulisi liittyä SAK:n jäseneksi. SAK ei kuitenkaan itse katso tätä välttämättömäksi. Sen sijaan SAK:n kanssa voitaisiin tehdä jonkinlainen yhteistyösopimus, jossa voitaisiin sopia esimerkiksi henkilöstön koulutusasioista.

Henkilömuutokset valtuustossa

Valtuusto totesi, että sama henkilö ei voi toimia kahdessa elimessä, siis sekä valtuustossa että hallituksessa. Sama koskee myös valtuuston ja hallituksen varajäseniä. Tehtävien päällekkäisyyden vuoksi valtuustoa on täydennettävä.

SAK ja Metalliliitto nimesivätkin uusia henkilöitä tehtäviin. Valtuustoa täydennetään vielä syysvaltuuston yhteydessä.

Valtuuston ja hallituksen päivitetyt nimilistat lisätään yhdistyksen sivuille myöhemmin.

Talousasiat

Valtuustolle esiteltiin vuoden 2011 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Valtuusto myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Lisää kuvia kokouksesta löydät jäsensivuilta. JK