Puhelinneuvonta yksityiselämän oikeusasioissa

Maksuton puhelinneuvonta – apua yksityiselämän oikeusasioihin

Ay-Toimihenkilöt ry:n jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Miten kannattaisi edetä asuntokauppariidan selvittelyssä? Miten siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle? Miten vero milloinkin määräytyy? Mitä hyötyä on avioehtosopimuksesta?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin voitte saada vastauksia puhelimitse asianajotoimistomme asiantuntijoilta. Lakimiehemme neuvovat vuosittain tuhan­sia ihmisiä heidän yksityiselämäänsä koskevissa asioissa. Tämän ansiosta meillä on vahva osaaminen ja kokemus yksityisten ihmisten oikeudellisista ongelmista ja riitojen ratkaisemisesta.

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puheli­messa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, teillä on mahdolli­suus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Avustamme mielellämme kaiken­laisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.

Tarkemmat tiedot neuvonnan sisällöstä ja rajauksista löytyvät alta kohdasta Palvelun laajuus. Muun muassa työ- ja virkasuhdeasioissa jäsenen tulee edelleen kääntyä liiton puoleen.

Soittaessaan jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa. Puhelinneuvontaa annetaan toimistossamme arkisin klo 10-16 neuvontanumeroissa

Helsinki 010 684 1400
Hämeenlinna 010 684 1401
Jyväskylä 010 684 1402
Tampere 010 684 1403
Turku 010 684 1404

Edistätte oikeuksianne ja taloudellista etuanne kysymällä ajoissa neuvoa. Ennakointi säästää monilta ristiriidoilta ja vahingoilta.

Palvelun laajuus

Tarkoitus on, että jäsen voi esittää ja lakimies selvittää asian puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin. Palvelu ei kata asiakirjojen laatimista. Asianajaja ei hyvän asianajotavan mukaan voi ottaa vastuuta kysyjän itse laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

Asianajaja ei voi neuvoa asiassa, jota hoitaa muu asiamies tai jota jäsen itse ajaa oikeudessa tai viranomaisessa. Oikeussuojan kannalta ohjaava käsivarsi on liian pitkä.

Neuvontamahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät työttömyysturva-, vakuutus-, eläke- ja muut sosiaaliturva-asiat niiden massamääräisyyden, detaljitiedon ja kirjallisen aineiston vuoksi.

Palvelun pitämiseksi tasokkaana ja sen kehittämiseksi Ay-toimihenkilöt ry ja Eversheds Asianajotoimisto Oy toivovat kysyjiltä palautetta yhdistyksen toimistoon tai asianajotoimistoon. Yhteystiedot löytyvä asianajotoimiston sivuilta.