Puhelinneuvonta yksityiselämän oikeusasioissa

Maksuton puhelinneuvonta – apua yksityiselämän oikeusasioihin

Asianajotoimisto Blackbird Oy tarjoaa Ay-toimihenkilöt ry:n jäsenille puhelinneuvontaa yksityiselämään kuuluvissa asioissa. Puhelinneuvonta kattaa jäsenten yksityiselämään kuuluvat asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Palvelut sisältävät neuvonnan siten, että jäsen voi esittää ja lakimies selvittää asian puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin. Palvelu ei kata asiakirjojen laatimista, asiakirjoihin perehtymistä tai niiden oikeellisuuden tai laajuuden tarkastamista.

Puhelinneuvonta ei kata neuvoja sellaisissa asioissa, joita hoitaa muu asiamies tai joita jäsen itse ajaa oikeudessa tai viranomaisessa. Neuvonta ei myöskään kata työ- ja virkasuhde-, elinkeino-, työttömyysturva-, vakuutus-, eläke- ja muita sosiaaliturva-asioita.

Puhelinneuvontaa annetaan neuvontanumerossa 044 230 7842 arkisin puhelinneuvonta-aikana klo 9–16. Jäsen voi myös lähettää sähköpostitse asianajotoimiston osoitteeseen info@blackbirdlaw.fi soittopyynnön, johon voidaan mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa vastata myös varsinaisen puhelinneuvonta-ajan ulkopuolella.

Soittaessaan neuvontanumeroon jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa.

Jos asiaa ei laajuutensa tai muun syyn vuoksi voida selvittää neuvontapuhelun aikana, jäsenellä on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.

Asianajotoimisto on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja noudattaa kaikessa toiminnassaan liiton sääntöjä.